CZ   EN   PL   RU
Průmyslové řídicí a diagnostické systémy
Home O nás Aktuality Produkce Aplikace Reference Ke stažení Dotace Kontakty

Naše vize

Výzkum a vývoj produktů patří k našim nejsilnějším stránkám. Díky tomu, že produkty vyvíjíme, známe je natolik dobře, abychom je mohli různě zákaznicky upravovat, a tak přijímat odpovídající úkoly, které jsou pro běžné prodejce hotových produktů nereálné. Tuto unikátní konkurenční výhodu respektují všechny aspekty  firemní strategie.
 
Inovace jsou nutnou podmínkou uspokojení zvyšujících se potřeb zákazníků. Společnost AURA tuto tezi plně respektuje a přidává i vlastní pojetí. Tedy, neděláme produkty pro produkty, ale pro konkrétní zákaznické potřeby. Samotné inovace nejdou pouze směrem dosahování vyšších parametrů, které zákazník zužitkuje jen obtížně, ale především ke zlepšování těch parametrů, které přinesou zákaznickovi konkurenční výhodu nebo vyřeší existující problémy.
 
Zákazník je klíčem k naplnění našich cílů, ne však jejich prostředkem. Našim cílem je být zákazníkovi partnerem v řešení jeho potřeb. Pouze spokojený zákazník je pro nás dobrou referencí a klíčem k našemu dalšímu rozvoji. Tomuto pojetí firemní politiky jsou podřízeny všechny aktivity firmy. Zákazník je vždy na prvním místě. 
 
Exportní politika firmy může navazovat na dlouhou historii. Prakticky již od založení působíme na zahraničních trzích. Na počátku byla naše role spíše rolí subdodavatele, ale dnešní aktivity na zahraničních trzích zahrnují vlastní dodávky technologií nebo prodej jednotlivých produktů prostřednictvím regionálních distributorů. K již tradičním odběratelům ze zemí bývalého „východního bloku" tak přibývají trhy Blízkého východu a další oblasti jak na západ, tak na východ od ČR.
 
 
© 2023, AURA a.s.
Telefon: 382 524 224
E-mail: