CZ   EN   PL   RU
Průmyslové řídicí a diagnostické systémy
Home O nás Aktuality Produkce Aplikace Reference Ke stažení Dotace Kontakty

Vybrané typy dodávek AURA a.s.

Naftový průmysl diagnostika čerpadel pro naftový průmysl – v rekordně krátkém čase naše společnost vyvinula plnou rozměrovou i funkční náhradu drahých a obtížně dostupných původních čidel.

Doly a těžařský průmyslřešení pro technickou diagnostiku od důlních ventilátorů po diagnostiku těžních strojů.


Metalurgie a těžký průmysl řídící systémy pro odprášení i pro řízení provozů včetně vlastních diagnostických prvků.

Dodávky pro chemický průmyslkomplexní řešení pro chemický a potravinářský průmysl od měření hladin po sledování stavu strojů s certifikací pro Ex prostředí i potravinářství.

Silniční a železniční tunelysledování stavu ventilátorů, včetně indikace labilních stavů.

Letecká technikadiagnostika proudových motorů zvyšující bezpečnost provozu a prodlužující dobu mezi generálními opravami.

Dopravní technikadiagnostika pro předprodejní i poprodejní servis motorů a převodovek automobilů, lodních i dalších motorů.

Vibrační dopravařešení pro sledování pohybu všech typů dopravníků a to bez nutnosti narušení stěny dopravníků ( měření probíhá přes stěnu dopravníku ).

Ruční měřící přístrojepro veškeré uplatnění od pádových testů přes pochůzkovou diagnostiku a to včetně unikátní metody sledování stavu ložisek s možností zpracování naměřených hodnot na PC.

Spolupráce na prestižních vědeckých projektech a zakázkáchaerodynamické tunely, produkty pro sledování povrchů hřišť, diagnostika speciálních obráběcích strojů apod.

Služby - kalibrace, měření, vibrační diagnostika, opravy, poradenská a projekční činnost ve výše uvedených oborech.

 Příklady

Zde uvádíme několik typově odlišných zakázek (provedení, použitý způsob řízení, druh komunikace, zaměření aplikace, atd.): 

Řízení elektrického odlučovače AOA Pavlodar Kazachstán
(rozvaděče technologie, komunikace se 3 zdroji VN, komunikace s čidlem úletu SICK RM210, nadřazený systém na sběrnici Profibus, kompletní operátorské pracoviště, dálková správa systému přes Internet, export dat do podnikové sítě Novell použitý systém: SIMATIC S7, KOA3.0, CITECT SCADA software)

Řízení elektrického odlučovače teplárny Plzeň 
(rozvaděče technologie, komunikace se 3 zdroji VN a sítí provozních regulátorů, komunikace s nadřazeným systémem Honneywell TDC3000, optimalizace provozu odlučovače, archivace dat, dálková správa systému pomocí modemu a pevné telefoní linky použitý systém: RGT 2.1, SIMATIC S5 95, KOA2.1)

Řízení systému zákotlí teplárny dolu Stonava 
odlučovače, pneumatická doprava odprašků, výsypky a zásobníky, emisní měření, diagnostika ventilátoru, provozní hodnoty, operátorské pracoviště, použitý systém: CCSA 300, 900) 

Řízení látkového odlučovače teplárna Frýdek Místek
(místní ovládání, automatický provoz, komunikace s nadřízeným systémem S 115, použitý systém: SIMATIC S5 100) 

Řízení elektrického odlučovače teplárna Liberec, elektrárna ČEZ Počerady
(místní ovládání, automatický provoz, optimalizace odlučování v závislosti na změnách provozních podmínek, komunikace s nadřízeným systémem, použité systémy: SIMATIC S7, OP 7 ) 

Řízení pneumatické dopravy CHZ Litvínov
(místní ovládání, automatický provoz, komunikace s nadřízeným systémem Honneywell TDC, vzdálené terminály pro dálkovou obsluhu, použitý systém: CCSA 700, Tronic 2008) 

Řízení technologie spalování odpadních plynů CC dodávky - Perstorp Finsko, Strasbourg Francie, Lancaster GB
(místní ovládání, automatický provoz, řízení spalovacího procesu, ovládání průtoku a regulace ventilátoru, ovládání pneumatické části, dodávka s rozvaděčem a oživením, použitý systém: SIMATIC S5 - 95) 

Datové koncentrátory Elektrárna Chvaletice - pro bloky 2, 3 a 4
(komunikace s 12 zdroji VN elektrického odlučovače, zpracování dat a přenos komunikací na nadřízený systém FOXBORO, optimalizace provozu odlučovače, použitý systém: CCSA 900) 

Systém centralizace ovládání a sběru dat – JČE Mydlovary
(rozvaděče MaR, ovládání a diagnostika ventilátorů a řízení prvků zákotlí, centrální ovládací panel, použitý systém: SIMATIC S 7 – 300, OP 17) 

Řízení systému tlakové dopravy materiálu – Keramost Obrnice, Elektrárna Kolín
(společný provoz dvou komorových podavačů, řízení dopravy, ovládání tras, cyklování, kontrola zásobníků, dálkové ovládání a signalizace, použitý systém: CCSA 700, Pneu 702) 

 
 
© 2023, AURA a.s.
Telefon: 382 524 224
E-mail: