CZ   EN   PL   RU
Průmyslové řídicí a diagnostické systémy
Home O nás Aktuality Produkce Aplikace Reference Ke stažení Dotace Kontakty

USB snímač vibrací SVU-91

 Nově vyvinutý snímače vibrací SVU-91 je určen pro snadné základní měření vibrací a jejich analýzu. Snímač poskytuje údaje o okamžité hodnotě zrychlení (rychlosti) vibrací v jedné ose nebo variantně ve dvou navzájem kolmých osách. Údaje jsou ve snímači digitalizovány a předávány prostřednictvím USB portu.
svu91.jpg

Volitelná vzorkovací frekvence až 48kHz a výrazná dynamika zpracování signálů až +/- 50ms2 předurčují snímač SVU- 91 pro velký rozsah aplikací při vibrační diagnostice i provozních a zkušebních měřeních vibrací a rázů. Základní použití snímače je pro ruční měření, jeho mechanické vlastnosti a široký rozsah provozních teplot -25°C - +55°C umožňují trvalou instalaci a jeho použití i v těžkých provozních podmínkách.

 

Po připojení do počítače je snímač automaticky rozeznán jako standardní externí zvukové zařízení. Není proto potřeba instalovat žádný jiná specifický driver. Pro základní ukládání a zpracování záznamů lze použít běžně dostupné programy určené pro práci se zvukovým záznamem. Pro serióznější práci s vibracemi zejména přesná měření, záznamy vibrací pro další zpracování a rozsáhlejší analýzy provozních stavů je vhodnější použít specifický analytický program pro dynamické signály. Jednou z možností je program SigView nabízený spolu se snímačem.

 

 Program SigView 6.1 poskytuje rozsáhlé možnosti zpracování signálu v oblasti časové, frekvenční i amplitudové. Zpracovávat a zobrazovat lze např. frekvenční spektra, 3D průběhy, normalizované veličiny (rychlost, zrychlení, výchylka) nebo speciální statistické veličiny (Kurtosis, Crest faktor) a také speciální diagnostické pomůcky (kepstrum, spektrogram, obálka, THD).

Vlastnosti snímače SVU-91 a nadstavbového programu Sigview umožňují vytvářet a používat předem připravené zákaznické aplikace s plně automatizovaným sběrem a zpracováním údajů. V automatizovaných aplikacích lez rovněž vytvářet výstupní tiskové soubory, jako jsou např. záznamy zkoušky, výstupní protokoly, certifikáty apod.

 sigview.jpg
 
 
© 2023, AURA a.s.
Telefon: 382 524 224
E-mail: