CZ   EN   PL   RU
Průmyslové řídicí a diagnostické systémy
Home O nás Aktuality Produkce Aplikace Reference Ke stažení Dotace Kontakty

Indikátor labilního stavu ventilátoru - ILS Ex

Určení ILS Ex:

Indikátor labilního stavu ventilátoru je diagnostické zařízení určené k průběžnému sledování dynamické nestability proudění vzduchu ve ventilátoru. Dynamická nestabilita (rotující odtržení) způsobuje výrazný pokles množství dopravovaného vzduchu, zhoršení účinnosti a tím i zvýšení namáhání stroje. Tlakové rázy vznikající v oblasti oběžného kola ventilátoru jsou častou příčinou vážných poškození lopatek i ventilátorů. Jiným typickým projevem nestability je tzv. "pumpáž" projevující se tlakovými rázy v připojeném potrubí.

Zařízení ILS Ex analyzuje dynamický tlak uvnitř ventilátoru a jeho krátkodobé změny. Na základě této analýzy je vyhodnocován vznik rotujícího odtržení jako počátek přechodu ventilátoru do labilního stavu. Dynamické změny tlaku jsou vyhodnocovány vysoce citlivým a mechanicky i chemicky odolným piezoelektrickým snímačem tlaku ST 609. Snímač je umístěn v plášti ventilátoru nad oběžným kolem.

ILS Ex navazuje na předchozí typ ILS A a přejímá zkušenosti z jeho provozních nasazení. Zcela nová konstrukce elektronických obvodů ILS Ex vychází ze zpracování signálu ve speciálním signálovém mikroprocesoru typu DSP. DSP procesory znamenají nový přístup v technice zpracování a vyhodnocování dynamických signálů. Součástí zařízení jsou i obvody vnitřní diagnostiky umožňující trvalou kontrolu správné funkce ILS Ex.

Konstrukce ILS Ex je přizpůsobena i požadavkům pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu pro důlní (skupina I) i povrchová (skupina II ) zařízení. Zařízení odpovídá požadavkům nařízení vlády č.176/97 a bylo schváleno autorizovanou zkušebnou FTZÚ Ostrava - Radvanice.

Technické údaje:

Napájení: 230 V, 50 Hz, 30 VA
Rozsah provozních teplot okolí: -25 až +70 °C elektronika -40 až +240 °C snímač
Připojení čidla: v rovině oběžného kola, otvor se závitem M20x1
Signalizace: provoz - lopatková frekvence labilní stav
Dálková signalizace: kontakty relé - 250 V, 1 A, max. 100 VA
Hmotnost: 3,5 kg

ILS_WEB.jpg       

 

Katalogový list
ATEX 

 
 
© 2023, AURA a.s.
Telefon: 382 524 224
E-mail: