CZ   EN   PL   RU
Průmyslové řídicí a diagnostické systémy
Home O nás Aktuality Produkce Aplikace Reference Ke stažení Dotace Kontakty

Ultrazvukové emisní čidlo - UES 600

Čidlo UES 600 je určeno pro detekci ultrazvukové emise vznikající pohybem mechanických částic po stěnách potrubí, úniky tlakových plynů, kavitací, mechanickými rázy a při dopadech částic na pevné překážky, elektrických výbojích, praskání materiálu apod. Možností použití je celá řada a stále lze nacházet další.

Čidla UES lze použít např. pro:
- kontrolu pohybu sypkých materiálů při transportu v potrubích, násypkách, zásobnících
- detekci vzniku a intenzity kavitace v čerpadlech a potrubích
- detekci průchodu čistých elementů potrubím v plynárenství a vodárenství
- kontrolu netěsností tlakových přírub a potrubí s plyny a kapalinami
- detekci mechanických rázů v ložiskách a konstrukcích rotačních strojů
- detekci přítomnosti tuhých částic v kapalinách (krystalky cukru v melase při porušení síta odstředivky, prachové částice
   unášené v plynech)

Emisní čidlo se skládá ze senzoru ultrazvukové emise v kontaktním provedení pro připevnění na sledovaný objekt nebo bezkontaktním provedení pro snímání akustické emise. K senzoru je připojena vyhodnocovací elektronika pro zpracování signálu, převedení signálu na standardní elektronickou úroveň a spínání při překročení stanovených mezí. Pro zamezení falešných signálů je v elektronické části i možnost nastavitelného zpoždění sepnutí.

Technické údaje:

Napájení: 230 V / 50 Hz dle IEC 38
Pracovní frekvence: 40 kHz
Měřená veličina: efektivní hodnota
Výstupy: beznapěťový kontakt relé:8 A / 60 V st. , ss. proudová smyčka: 4 - 20 mA / 100 Ohm
Rozsah pracovních teplot: -25 až +80 °C
Krytí: IP 65 

Katalogový list

 
 
© 2023, AURA a.s.
Telefon: 382 524 224
E-mail: