CZ   EN   PL   RU
Průmyslové řídicí a diagnostické systémy
Home O nás Aktuality Produkce Aplikace Reference Ke stažení Dotace Kontakty

AURA a.s. nově nabízí diagnostiku vřetena obráběcího stroje

Vřeteno obráběcího stroje je klíčovým prvkem provozu stroje nejen z provozního hlediska, ale i z hlediska požadované přesnosti obrábění. Provozní diagnostika vřetena musí zajišťovat včasné zjištění obvyklých provozních problémů točivého stroje jako je nevývaha, nesouosost, nebo rezonance prvků stroje. Důležitá je kontrola opotřebení ložisek a upínacích částí vřetene, sledování vlivů, způsobených provozními nástroji, obráběcím procesem, nárazy nástroje při obrábění, apod. Vyhodnocení provozních vlivů poskytuje důležité informace pro prediktivní údržbu stroje, předcházející nečekaným výpadkům v provozu.


Má-li diagnostika vřetena plnit tyto požadavky, je nezbytné trvalé umístění měřicího systému a sledování činnosti stroje po celou dobu jeho činnosti. Rozlišujeme následující etapy (odlišné provozním režimem stroje a projevy poruch):

 • Chod naprázdno
  umožňuje sledovat problémy geometrie stroje a opotřebení jeho částí včetně ložisek. Patří sem projevy poruch typické pro otáčkové frekvence - nevývaha, nesouosost a výrazné projevy na vyšších kmitočtech odpovídající především opotřebení ložisek
 • Start a vliv nástroje 
  uvolněný nebo nesprávně upevněný nástroj může s roztáčením stroje způsobit výrazné zvýšení vibrací indikující možné uvolnění nebo poškození nástroje
 • Začátek obrábění 
  nevhodně vybraný nástroj nebo jeho prudký posun při záběru způsobí výrazné dynamické síly, projevující se rázy vibrací, jejich detekce umožňuje zjistit zvýšené opotřebení, a také provést případné zastavení stroje
 • Diagnostika opotřebení ložiska vřetene 
  postupný nárůst vibrací vyšších kmitočtů v době referenčního běhu obráběcího stroje (bez zátěže) je měřítkem opotřebení ložisek vřetene
 • Vliv obráběcích sil 
  opotřebený nástroj nebo tvorba třísek vedou ke vzniku dodatečné zátěže obráběcího stroje detekovatelné ve vibrační oblasti
 • Celkové opotřebení stroje 
  detekce nadměrné dynamické zátěže a součet dob jejího trvání je využitelná k odhadu celkového opotřebení stroje 

 

Návrh diagnostického systému vřetena spojuje výhody vlastního měřicího systému, umožňujícího měření v širokém frekvenčním rozsahu s výraznou dynamikou signálu, a řídicího systému obráběcího stroje.

Z vývoje AURA a.s. je nyní dispozici souprava VKS obsahující elektroniku a miniaturní piezoelektrické snímače typu SVE 100 nebo SVE 200 umožňující bezproblémové přímé umístění na vřeteno s odpovídajícím kontaktem s povrchem vřetena i ložisky. Vlastní elektronika VKS zajišťuje zpracování signálu ze snímače v širokém spektru kmitočtů potřebném pro zjišťování projevů poruch ve všech popsaných provozních režimech. V kombinaci s řídicím systémem stroje je k dispozici relativně jednoduchá, cenově dostupná komplexní diagnostika obráběcího stroje.  Prostor pro další varianty je v náhradě vlastností řídicího systému samostatným systémem zpracování a záznamu diagnostických údajů.

 

 na_web.jpg

 

 

 

 

 

 

 Diagnostika vřetena obráběcího stroje

AURA a.s. dokončila vývoj dalšího diagnostického systému. Nově společnost zařazuje do svého portfolia diagnostiku vřetena obráběcího stroje. Komplexní a finančně velmi příznivé řešení je k dispozici pod označením "VKS" a je vhodné i pro velmi náročné průmyslové prostředí. Předností je vysoká odolnost vůči elektrickému rušení.
 
 
© 2012, AURA a.s.
Telefon: 382 524 224
E-mail: