CZ   EN   PL   RU
Průmyslové řídicí a diagnostické systémy
Home O nás Aktuality Produkce Aplikace Reference Ke stažení Dotace Kontakty

Speciální snímače z řady ASV 6 pro rázy a vibrační dopravu

Před několika lety byl z univerzálního snímače vibrací ASV 6 vyvinut snímač zrychlení a rázů. Jednalo se o zákaznický požadavek určený především pro oblast vibrační dopravy sypkých hmot a drobného materiálu. Vibrační doprava je obvykle sériově řazený souhrn prvků kde výpadek jedné části vede nejen k přerušení dopravy materiálu, ale také k zahlcení materiálem v poškozeném místě a váhovému přetížení prvků dopravy předcházejících místu poruchy.  Systémy buzení vibrační dopravy (vibrátory) a vlastní pohyb jednotlivých vibračních sít a ostatních prvků vibrační dopravy proto vyžadují trvalou kontrolu správné funkce.

Vhodným prostředkem pro obvyklou oblast buzení, kterou jsou amplitudy do 10mm a frekvence do 80Hz, jsou akcelerometry. Sledovanou veličinou jsou hodnoty zrychlení – jde o hodnotu odpovídající fyzikálním parametrům buzení a i obvyklým parametrům udávaným výrobci budičů kmitů. Speciálně upravený sensor ASV 6 byl úspěšně dodáván dvěma výrobcům vibrační techniky, ale nebyl distribuován pro běžný prodej. Úspěšné užívání snímače nezůstalo bez povšimnutí ze strany uživatelů a stávalo se běžným doporučení jejich užívání pro další projekty a to i jiných výrobců vibrační techniky. Distribuce speciálně upravených snímačů ASV 6 bez odlišení specifickým označením přinášela problémy i z hlediska požadavků na náhradní díly. Zákazník sice našel označení výrobce nebo mu byl snímač doporučen dodavatelem vibračních prvků, ale bez možnosti přesného označení docházelo k záměně se standardním ASV 6.


Z uvedených důvodů bylo rozhodnuto zavést specifické označení pro provedení ASV 6 určené pro měření zrychlení až +/- 16g a to ASV6-V. Příslušné katalogové listy byly také zavedeny do běžného přehledu produktů AURA a.s. 

 
Pro zájemce o speciální aplikace z oblasti vibrační dopravy připomínáme ještě možnost sledovat bezdotykově i periodické pohyby prvků vibrační dopravy výrazně překračující hodnotu 10mm prostřednictvím indukčního systému ISN 521. Ten umožňuje sledovat periodické pohyby kruhové i lineární dráhy až ze vzdálenosti 100mm a s frekvencemi až 80Hz. Řeší se tak problémy zavěšených sít s výraznou volností pohybu ve dvou osách, jaké jsou používány často při dopravě písku, kameniva, nebo některých druhů potravin.


Technickou zajímavostí je sledování a počítání tříštění odpadového skla nebo vadných skleněných lahví, pro které byl použit princip obdobný jako u ASV6-V, ale s vyšší citlivostí a pro vyšší kmitočty. S ohledem na uvedené vlastnosti jde snímač obecně vhodný pro aplikace sledování krátkých rázových impulsů v oblasti vyšších frekvencí, jako jsou poruchy zubů převodovek nebo kroužků pístového stroje. Snímač je označen ASV8-MS je dostupný v běžném sortimentu.   

 
 
© 2023, AURA a.s.
Telefon: 382 524 224
E-mail: