CZ   EN   PL   RU
Průmyslové řídicí a diagnostické systémy
Home O nás Aktuality Produkce Aplikace Reference Ke stažení Dotace Kontakty

Měření na železničních soupravách

11/2020

Na žádost jednoho z výrobců ze skupiny Škoda transportation jsme řešili metody a přístroje pro posuzování železniční soupravy z hlediska jízdního pohodlí. Jedná se o důležitý parametr, který je klíčovým prvkem při přejímce soupravy zákazníkem. Dosavadní praxe byla subjektivní posouzení předávací skupinou na základě pocitů při provedené jízdě a s omezenou možností objektivizace měřením.  Po provedeném rozboru normativní situace se ukázalo, že lze aplikovat části norem stanovujících požadavky při vývoji železničního vozidla.

zel1.jpg
 zel2.jpgZ hlediska přístrojového vybavení a zpracování výsledků měření bylo však nutné metodiku i potřebné zařízení navrhnout, zkonstruovat a vyrobit. Protože AURA je dlouholetým výrobcem snímačů vibrací i měřicích řetězců bylo možné navrhnout nová řešení integrálních snímačů zrychlení a náklonu a vypracovat programové řešení pro průběžné zpracování signálu.

zel3.jpg
 zel4.jpg
 Tříosý snímač zrychlení a náklonu SVE 350  
   Elektronika VZV - 01


                         

 Cílem bylo získat vypočtené údaje již během jízdní zkoušky, tak aby bylo možné na případné nedostatky reagovat nebo části zkoušky okamžitě opakovat. Z tomu jsou využity krátkodobé údaje charakterizující případné problémy vozidla nebo problémy jízdní zkoušky.
Údaje z rychlou odezvou umožňují také posouzení výsledků oprav nebo úprav podvozku a tlumení vozidla. To jsou důležité informace pro pracovníky výrobce z hlediska ověřování výsledků konstrukčních úprava a procesu zlepšování vlastností vozidla.

zel5.jpg

Po skončení měření je automaticky vygenerován celkový protokol zkušební jízdy. Součástí protokolu je výpočet ukazatele pohodlí, který je výsledkem matematického modelu nahrazujícího subjektivní posuzování skupinou cestujících.   

zel6.jpg

Prototyp zařízení byl ověřen simulací signálů i jízdní zkouškou, potvrdilo se, že výpočty během jízdy jsou realizovatelné a plně vypovídající. Významným prvkem je také schopnost měřicího systému uchovávat záznam měření - ten může výrobce použít pro sledování opotřebení soupravy při údržbě a opravách. Záznam je také důležitým objektivním dokladem výsledků zkoušky, který lze v případě sporů ověřit třetí stranou.  Dodaný systém AURA byl zákazníkem ověřen při několika zkušebních jízdách a nyní je používán jako standardní nástroj přejímky.
 

 
 
© 2012, AURA a.s.
Telefon: 382 524 224
E-mail: