CZ   EN   PL   RU
Průmyslové řídicí a diagnostické systémy
Home O nás Aktuality Produkce Aplikace Reference Ke stažení Dotace Kontakty

AURA a.s. nově nabízí diagnostiku vřetena obráběcího stroje

Vřeteno obráběcího stroje je klíčovým prvkem provozu stroje nejen z provozního hlediska, ale i z hlediska požadované přesnosti obrábění. Provozní diagnostika vřetena musí zajišťovat včasné zjištění obvyklých provozních problémů točivého stroje jako je nevývaha, nesouosost, nebo rezonance prvků stroje. Důležitá je kontrola opotřebení ložisek a upínacích částí vřetene, sledování vlivů, způsobených provozními nástroji, obráběcím procesem, nárazy nástroje při obrábění, apod. Vyhodnocení provozních vlivů poskytuje důležité informace pro prediktivní údržbu stroje, předcházející nečekaným výpadkům v provozu.


Má-li diagnostika vřetena plnit tyto požadavky, je nezbytné trvalé umístění měřicího systému a sledování činnosti stroje po celou dobu jeho činnosti. Rozlišujeme následující etapy (odlišné provozním režimem stroje a projevy poruch):

 • Chod naprázdno
  umožňuje sledovat problémy geometrie stroje a opotřebení jeho částí včetně ložisek. Patří sem projevy poruch typické pro otáčkové frekvence - nevývaha, nesouosost a výrazné projevy na vyšších kmitočtech odpovídající především opotřebení ložisek
 • Start a vliv nástroje 
  uvolněný nebo nesprávně upevněný nástroj může s roztáčením stroje způsobit výrazné zvýšení vibrací indikující možné uvolnění nebo poškození nástroje
 • Začátek obrábění 
  nevhodně vybraný nástroj nebo jeho prudký posun při záběru způsobí výrazné dynamické síly, projevující se rázy vibrací, jejich detekce umožňuje zjistit zvýšené opotřebení, a také provést případné zastavení stroje
 • Diagnostika opotřebení ložiska vřetene 
  postupný nárůst vibrací vyšších kmitočtů v době referenčního běhu obráběcího stroje (bez zátěže) je měřítkem opotřebení ložisek vřetene
 • Vliv obráběcích sil 
  opotřebený nástroj nebo tvorba třísek vedou ke vzniku dodatečné zátěže obráběcího stroje detekovatelné ve vibrační oblasti
 • Celkové opotřebení stroje 
  detekce nadměrné dynamické zátěže a součet dob jejího trvání je využitelná k odhadu celkového opotřebení stroje 

 

Návrh diagnostického systému vřetena spojuje výhody vlastního měřicího systému, umožňujícího měření v širokém frekvenčním rozsahu s výraznou dynamikou signálu, a řídicího systému obráběcího stroje.

Z vývoje AURA a.s. je nyní dispozici souprava VKS obsahující elektroniku a miniaturní piezoelektrické snímače typu SVE 100 nebo SVE 200 umožňující bezproblémové přímé umístění na vřeteno s odpovídajícím kontaktem s povrchem vřetena i ložisky. Vlastní elektronika VKS zajišťuje zpracování signálu ze snímače v širokém spektru kmitočtů potřebném pro zjišťování projevů poruch ve všech popsaných provozních režimech. V kombinaci s řídicím systémem stroje je k dispozici relativně jednoduchá, cenově dostupná komplexní diagnostika obráběcího stroje.  Prostor pro další varianty je v náhradě vlastností řídicího systému samostatným systémem zpracování a záznamu diagnostických údajů.

 

 na_web.jpg

 

 

 

 

 

 

 Diagnostika vřetena obráběcího stroje

AURA a.s. dokončila vývoj dalšího diagnostického systému. Nově společnost zařazuje do svého portfolia diagnostiku vřetena obráběcího stroje. Komplexní a finančně velmi příznivé řešení je k dispozici pod označením "VKS" a je vhodné i pro velmi náročné průmyslové prostředí. Předností je vysoká odolnost vůči elektrickému rušení.


SV156HT - ICP snímač do vysokých teplot

Aktuálně AURA a.s. zařadila do svého portfolia sestavu snímače s proudovým napájením, určenou do prostředí s teplotou do 260°C.
Sestavu tvoří snímač SV156 se čtyřmi metry kabelu a zesilovač C 6.1.
 

KL_SV156HT.jpg AURA a.s. získala bulletin pro MLM1.2 TVE

1. 3. 2017 vydala sekce dozoru a kontroly Ministerstva obrany (odbor vojenského letectví) bulletin č. 0005517012, který umožňuje záměnu monitorovací jednotky vibrací motoru IV-500E za monitorovací jednotku vibrací motoru typu MLM1.2 TVE, který vyvinula společnost AURA a.s. 

Bulletin je ke stažení zde:

 22 let na straně Vaší technologie

14.8.1995, vznikla, sloučením subjektů zabývajících se vývojem snímačů a dodávkami průmyslových systémů, akciová společnost AURA. Cílem bylo propojit vývoj nových prvků a zkušenosti s aplikací moderní elektroniky v průmyslu. Založením společnosti se podařilo vytvořit dostatečné prostředky a kapacity pro dosažení předních evropských pozic v oblasti diagnostiky stavu strojů. Dodávkové možnosti, kromě prostředků pro technickou diagnostiku, zahrnovaly i řídicí systémy technologií, monitory provozu strojů a zařízení, ruční měřicí přístroje, sensory otáček, a mnoho dalších výrobků, které spatřily světlo světa díky vlastnímu oddělení výzkumu a vývoje.

Aplikace moderních prostředků pro konkrétní potřeby a problémy zákazníků – to nejsou pro zaměstnance AURA a.s. jen prázdná slova. Zkušenosti, získané za více než dvacet let, jsou nejen výhodou, ale i závazkem pokračovat a hledat optimální varianty řešení pro partnery z oblasti průmyslu, zemědělství, stavebnictví, dopravy i energetiky.

AURA a.s. má k dispozici zkušený tým pracovníků s technickými předpoklady, zvládnout i ty nejnáročnější úkoly. Jen díky nim a jejich zkušenostem jsme se mohli podílet na takových akcích jako odsíření uhelných elektráren, inovace tepelných zdrojů, modernizace důlního větrání, bezpečnost silničních tunelů, diagnostika vodních turbín nebo leteckých motorů.

Úspěšná je společnost AURA a.s. také na poli řešení dotačních projektů, kromě vývoje diagnostického systému větrných elektráren, který je schopen identifikovat počínající závadu již v průběhu jediné otáčky rotoru, se společnost pustila také do vývoje vibrodiagnostické soupravy pro převodovky vrtulníků а do inovací procesu výroby a systému MMPS-DSVE.Dodávky MLM1.2 pro AERO

Společnost AURA a.s. pokračuje v dodávkách zařízení pro diagnostiku motorů letounů L-39 a L-59. Zařízení MLM1.2 jsou určena pro letouny, opravované a modernizované v AERO Vodochody AEROSPACE a.s. v rámci zakázky na generální opravy letounů L-59T pro Tunisko a letounů L-39C/ZA Albatros pro Alžírsko.

 

L-39 

 Novinky z AI-Tek Instruments

Tachlink je nyní kompatibilní s operačními systémy Windows 7, 64 bit a Windows 8. Pro uživatele OS Windows 7 - na webových stránkách www.aitekinstruments.com najdete odkaz ke stažení softwaru. Poté klikněte na instalační odkaz W7 pro pokyny k instalaci krok za krokem. 
Uživatelé systému Windows 8 kontaktujte, prosím, výrobce.


Novinka z NCTE

Novinka - bezkontaktní sensor kroutícího momentu 


Diagnostika a řízení ventilátorů pro Gužumsaj

AURA a.s. se podílí na zakázce pro doly v uzbeckém Gužumsaji. V rámci komplexní dodávky zajišťuje naše společnost úplný systém elektro, diagnostiky a řízení důlního ventilátoru AMRBC 2000.


Snímač točivého momentu řady 7500

Díky snímačům série 7500 je měření kroutícího momentu a úhlu strojů pro zemědělství a lesní hospodářství snadnější a levnější. Princip bezkontaktního měření je vysoce odolný vůči mechanickým a teplotním vlivům a je bezúdržbový.

Pro přímé použití snímačů v rozličných aplikací nabízíme různé typy. Proto je jejich integrace tak snadná a rychlá. Snímač se dodává jako jedna kompletní jednotka s integrovanou elektronikou a kabelem. Ke snímači je možné dokoupit také ukazovací jednotku, která na displeji zobrazí hodnotu kroutícího momentu nebo úhlu a zároveň data automaticky zálohuje na integrovanou SD-kartu. Data je pak možné číst přes USB rozhraní.

 

Katalogový list Valná hromada 2017

AURA a.s. svolává řádnou valnou hromadu akcionářů, která se uskuteční v úterý, 22.5.2018, od 10:00 hodin, v zasedací místnosti VVC na adrese: Freyova 1/12, Praha 9 - Vysočany.  

Dokumentace je ke stažení v neveřejné sekci. AURA a.s. se stala členem ALV

Od září 2015 se AURA a.s. stává členem Asociace leteckých výrobců České republiky (ALV ČR). ALV sdružuje podniky působící v leteckém oboru, členy jsou jak finální dodavatelé letadel a komplexních systémů, výrobců letadlových agregátů a zařízení tak i malé specializované podniky.
ALV pokrývá celé spektrum aktivit, od návrhu (konstrukce), výzkumu a vývoje leteckých systémů a zařízení, přes sériovou výrobu až po údržbu a provoz, včetně marketingu a prodeje.

Rozsah činností je od civilních a vojenských letounů, leteckých motorů a zbraňových systémů, kosmického výzkumu, výrobu agregátů, podsestav a komponentů letadlových systémů, včetně příslušného softwaru.

www.alv-cr.cz Tunel Blanka a dodávky AURA a.s.

V srpnu a září 2015 proběhly požární zkoušky v tunelovém komplexu Blanka, a dnem 19. září byl zahájen provoz. Uzavřela se tak dlouhá cesta, na které se naše společnost podílela od prvních součinností na návrhu koncepce systému měření a sběru informací ze vzduchotechniky až po realizaci dodávky. Využili jsme zkušenosti z předchozích dodávek a aplikovali i některé měřicí postupy, vyvinuté speciálně pro bezpečnost podzemních prostor, jako např. měření diferenčních tlaků při požáru, zjištění nestacionárního proudění společně provozovaných skupin ventilátorů nebo měření vibrací za vysokých teplot. 

Na základě našeho návrhu a pomocí technologie, vyrobené v AURA a.s., bylo realizováno celkem 56 měřicích uzlů se sledováním provozních a diagnostických veličin, signalizací nestandardních projevů větracího systému a s diagnostickou kontrolou klíčových komponent - především pohonů a ventilátorů. Provozně spolehlivá čidla, ověřená řadou předchozích dodávek pro silniční tunely, moderní elektronické systémy s vlastní diagnostikou správné funkce a rychlý přenos dat zabezpečenou komunikací na nadřízený systém - to vše vytváří unikátní systém, přispívající k provozní bezpečnosti největšího tunelového komplexu v Evropě. 


VVC Praha - změna kontaktních údajů

Pobočka AURA a.s. Praha (Výzkumné a vývojové centrum) se v listopadu 2013 přestěhovala do nových prostor na adrese Freyova 1/12 (Vysočanský pivovar), 190 00 Praha 9. Telefon: +420 240 243 043. Předem se omlouváme za případné komplikace.

Tým AURA

 

 Laboratoř rotační laserové vibrometrie

AURA a.s. předala v termínu laboratoř rotační laserové vibrometrie.
Více o projektu ZDE.  


Podpis Memoranda o spolupráci s Rusatom Overseas

20. června 2012 podepsala AURA a.s. (společně s dalšími 13 společnostmi) memorandum o spolupráci s Rusatom Overseas, dceřinou společností Rosatomu.

Dalších čtrnáct českých společností posílilo dodavatelský řetězec skupiny Rosatom

České firmy podpisem Memorand o porozumění získaly šanci podílet se na výstavbě jaderných elektráren s reaktory typu VVER ve světě

20. června 2012: Čtrnáct českých společností dnes podepsalo memoranda o spolupráci s Rusatom Overseas, dceřinou společností Rosatomu. Rozšířily tak skupinu 25 českých a slovenských firem, které obdobná memoranda podepsaly na podzim loňského roku a letos v březnu. Memoranda vymezují základní podmínky dlouhodobé spolupráce mezi českými signatáři a skupinou Rosatom při výrobě, montáži a výstavbě jaderných elektráren s reaktory typu VVER nejen v České republice nebo v Ruské federaci, ale především na globálním trhu. Velkou příležitostí bude možnost dodávat technologie a služby při dostavbě Temelína, pokud ve výběrovém řízení zvítězí Konsorcium MIR.1200.

V současné chvíli Rosatom staví 28 reaktorů po celém světě, což je počet, který nemůže nikdo z konkurence nabídnout. V následujících dvaceti letech proto plánujeme nákup zařízení a služeb pro budované jaderné objekty v hodnotě více než 300 miliard dolarů. Za tímto účelem neustále rozšiřujeme náš dodavatelský řetězec a logicky se přitom obracíme na české společnosti, které mají s  technologií VVER dlouhodobé zkušenosti“, popsal význam memorand Leoš Tomíček, výkonný viceprezident Rusatom Overseas.

Jedním ze signatářů memoranda je generální ředitel společnosti PSG – International a.s. Tomáš Krones, který řekl: „Spolupráce se skupinou Rosatom pro nás znamená obrovský potenciál ekonomického rozvoje firmy v oblasti výstavby energetických objektů. Stejně jako další signatáři memorand vidíme ve spolupráci s ruskými partnery záruku kvalitní a oboustranně přínosné práce, která povede k dalšímu rozvoji domácího průmyslu.“

Za poslední čtyři roky eviduje Rosatom, respektive jeho dceřiné společnosti, dodávky z České republiky přibližně za 2,7 miliardy korun. „S českými kolegy spolupracujeme dlouhodobě a počítáme s nimi i pro naše příští projekty. Například pro dva bloky indické elektrárny Kudankulam nám devět českých firem dodávalo armatury, čerpadla, kabely a další zařízení za téměř 60 milionu dolarů,“dodal Tomíček.

České společnosti, které dnes podepsaly Memoranda o spolupráci s Rusatom Overseas: Armatury Group a.s.; AURA, a.s.;BAEST Machines & Structures, a.s.; DEL a.s.; H Project, s.r.o.; INELSEV s.r.o.; KLIMA, a.s.; KPS Metal a.s.; LAPP KABEL s.r.o.; LIBEŇSKO-VYSOČANSKÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST, s. r. o.; MBNS – International, spol. s r.o.; MICo, spol. s r.o.; PSG – International a.s.; V-KUTY spol. s r.o.

  


Seznam signatářů memorand – 20. červen 2012

1.      Armatury Group a.s.

2.      AURA, a.s.

3.      BAEST Machines & Structures, a.s.

4.      DEL a.s.

5.      INELSEV s.r.o.

6.      H Project, s.r.o.

7.      KLIMA, a.s.

8.      KPS Metal a.s.

9.      LAPP KABEL s.r.o.

10.   LIBEŇSKO-VYSOČANSKÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST, s. r. o.

11.   MBNS – International, spol. s r.o.

12.   MICo, spol. s r.o.

13.   PSG – International a.s.

14.   V-KUTY spol. s r.o.

Seznam signatářů memorand - 20. březen 2012: 

                                                                    

1.      ETD TRANSFORMÁTORY a.s.

2.      I & C Energo a.s.

3.      KABELOVNA KABEX a.s.

4.      MSA, a.s.

5.      Sandvik Chomutov Precision Tubes spol. s r.o.

6.      SES Tlmače a.s.

7.      TES s.r.o.

8.      VÚJE Česká republika, s.r.o.

9.      VWS MEMSEP s.r.o.

10.   ZPA Pečky, a.s.

Seznam signatářů memorand – 25. říjen 2011:

1. ARAKO spol. s r.o.

9. MODŘANY Power, a.s.

2. ČKD GROUP, a.s.

10. MPOWER Engineering, a.s.

3. ENVINET a.s.

11. SIGMA GROUP a.s.

4. EXMONT Energo a.s.

12. ŠKODA JS a.s.

5. Hochtief CZ a.s.

13. VÍTKOVICE, a.s.

6. CHEMCOMEX Praha, a.s.

14. ZAT, a.s.

7. Chladící věže Praha, a.s.

15. ZVVZ-Enven Engineering, a.s.

8. KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s.


Konsorcium MIR.1200 je jedním ze tří uchazečů o dostavbu 3. a 4. bloku JE Temelín. Lídrem česko-ruského konsorcia je společnost ŠKODA JS a.s., která ke spolupráci přizvala firmy ZAO Atomstroyexport a OAO OKB Gidropress. Obě jsou dceřinými společnostmi státního podniku Rosatom. Konsorcium MIR. 1200 nabízí evoluční projekt jaderné elektrárny VVER-1200, který těží ze zkušeností z více než 1290 reaktorových let provozu jaderných elektráren typu VVER. Vychází z osvědčených řešení se zvýšenou bezpečností a je unikátní kombinací nejmodernějších aktivních a pasivních kontrolních systémů, což z něj činí jeden z nejlepších reprezentantů generace III+.

ŠKODA JS a.s. stála u zrodu české a slovenské jaderné energetiky a je jednou z předních inženýringových a výrobních společností se zkušenostmi z výstavby a servisu jaderných elektráren s celosvětovou působností. Společnost Škoda byla založena roku 1859, do roku 1956 spadají počátky jejích aktivit v jaderné energetice. Za dobu své existence firma dodávala inženýring, zařízení a servis pro jaderné elektrárny, výzkumné reaktory a sklady vyhořelého jaderného paliva ve střední a východní Evropě, Skandinávii, Francii, Německu, USA a na Dálném východě. ŠKODA JS a.s. je členem skupiny OMZ.

Rusatom Overseas je dceřinou společností státního podniku Rosatom, která byla založena za účelem rozvoje ruských jaderných technologií ve světě a globálních obchodních aktivit Rosatomu. Rusatom Overseas má za cíl integrovat široké spektrum nabídky společnosti Rosatom v oblasti jaderné energie. Nabídka zahrnuje širokou škálu produktů a služeb, např. těžbu uranu, výstavbu jaderných elektráren, přípravu právních dokumentů, rozvoj národních regulací a právního rámce, vzdělávání a školení, investice projektu. Jedním z hlavních poslání společnosti je vytvořit síť zastoupení společnosti Rosatom ve světě. Společnost Rusatom Overseas vystupuje také v roli zákazníka, investora a vlastníka zahraničních projektů státního podniku Rosatom realizovaných podle modelu build–own–operate (postav-vlastni-provozuj). Prezidentem společnosti je Alexej Kalinin a výkonným viceprezidentem Leoš Tomíček. Rusatom Overseas je akciovou společností registrovanou v Ruské federaci.

 

 Diagnostika pro Slovenské elektrárne a.s.

V závěru roku 2010 AURA a.s. uspěla v náročném mezinárodním výběrovém řízení společnosti "Slovenské elektrárne a.s." na dodávku systému vibro-ochrany turbogenerátorů ve vodních elektrárnách. V průběhu roku 2011 pracovníci firmy postupně osadili a oživili provozní diagnostiku na celkem 56 turbogenerátorech ve 23 vodních elektrárnách - VE Orava, VE Bešeňová, VE Tvrdošín, VE Krpeľany, VE Sučany, VE Lipovec, VE Hričov, VE Mikšová, VE Považská Bystrica, VE Nosice, VE Ladce, VE Ilava, VE Dubnica, VE Trenčín, VE Kostolná, VE Nové Mesto, VE Horná Streda, VE Madunice, VE Kráľová, VE Veľké Kozmálovce, VE Domaša, VE DobšináI., VE Dobšiná II. a VE Ružín II. Systémy, postavené na bázi modulárního diagnostického systému MMPS, zajišťují přímou provozní ochranu generátoru a zároveň přenos a archivaci dat určených pro prediktivní diagnostiku tj. plánování oprav podle skutečného provozního stavu stroje. Všechny systémy byl po úspěšně provedených provozních zkouškách v průběhu roku 2011 předány do trvalého provozu.Mise do ruského města Dubna

Ve dnech 28.-30.3.2012 se generální ředitel AURA a.s., Petr Bašík, zúčastnil delegace do ruského města Dubna. Misi, v jejímž rámci se prezentovaly inovační firmy obou zemí, zorganizoval Výbor pro spolupráci se Spojeným ústavem jaderných výzkumů (SUJV) Dubna společně s Technologickým centrem AV ČR, Ministerstvem financí a Ministerstvem zahraničních věcí.Traffic Technology Days 2011

25.11.2011 vystoupil generální ředitel AURA a.s., ing. Petr Bašík, na konferenci Traffic Technology Days 2011, kterou, již podruhé, zorganizovala společnost SICK.

Prezentace ing. Petra Bašíka na Traffic Technology Days 2011.
Téma: Nové metody monitorování provozu ventilátorů 

 Konference

10.6.2010 pořádala AURA a.s. společně s Technologickým inovačním centrem ČKD Praha konferenci zaměřenou na problematiku obnovitelných zdrojů energie a úlohu technické diagnostiky v této oblasti. AURA a.s., zde prezentovala výsledky výzkumného úkolu, řešeného v rámci programu IMPULS. Generální ředitel AURA a.s. ing. Petr Bašík a ředitel Výzkumného a vývojového centra AURA a.s. ing. Petr Veselý přiblížili přítomným nový systém diagnostiky větrných elektráren, který umožňuje odstranit nebezpečí těžkých havárií větrných elektráren a zároveň snižovat jejich provozní náklady. V rámci projektu byla nově vyvinuta metoda odhalení poškozeného listu vrtule již v průběhu jediné otáčky rotoru.

 

Konference 1.JPG

 

 

Konference 2.JPG

 

 

Konference 4.JPG 

 Konference

AURA a.s. uspořádala v rámci oslav 15. výročí založení firmy konferenci „Technologie pro bezpečnost tunelů"

Společně s Technologickým inovačním centrem ČKD (TIC ČKD, Praha) uspořádala dne 5.10.2010 dbornou konferenci, zaměřenou na bezpečnost silničních tunelů. Poslední listopadové úterý tak patřilo firmám, které se pohybují v oblasti projekce, výstavby a dodávek technologií pro silniční tunely. Odborným garantem a současně i moderátorem konference byl ing. Jan Pořízek ze společnosti SATRA spol. s r.o.

 

Společnost AURA a.s., zastupoval na konferenci generální ředitel, ing. Petr Bašík. Delegátům konference představil problematiku bezpečnosti tunelů z pohledu měření a diagnostiky klíčových prvků větracího systému a jeho technické realizace. 
SATRA, spol. s r.o. vyslala na konferenci dva přednášející. Ing. Jan Pořízek se věnoval větrání na příkladu tunelu Blanka a Jiří Zápařka vystoupil s příspěvkem „Záruka bezpečnosti - odzkoušený tunel před uvedením do provozu".

 

 

V prvním bloku prezentoval „Rizikové a spolehlivostní analýzy technologií v tunelech" Lukáš Ferkl z FEL ČVUT a na téma „Bezpečnost provozu dálničních tunelů v ČR" hovořil Aleš Lébl (osoba pověřená dle NV 264/2009). 
V druhém bloku přednášejících představil pan Josef Kuta z Clarage Turbo Technology a.s. axiální ventilátory pro větrání, ing. Jaroslav Soldát ze ZVVZ MACHINERY, a.s. se věnoval technologiím pro větrání tunelů a Ing. Jaromír Stránský ze SICK spol.s r.o. na závěr přiblížil přítomným delegátům „Měření fyzikálních veličin v tunelech".

 

Stručný obsah prezentace AURA a.s.: „Technologie pro bezpečnost tunelů"

Elektronika pomáhá v tunelech zajistit dvě důležitá kritéria úspěšné realizace větrací strategie: dostupnost informací a spolehlivost akčních prvků - ventilátorů.

Zařízení umožňující včas diagnostikovat potenciální provozní potíže ventilátoru zvyšují pravděpodobnost úspěšného zásahu při požáru. Měřicí prvky umožňují operátorovi poskytovat zpětnou vazbu k prováděným regulačním úkonům a včas signalizovat provozní problémy, své místo mají i v běžném provozu.

AURA a.s. se dlouhodobě věnuje problematice spolehlivého chodu ventilátorů, proto oblast měření v silničních tunelech nezůstala stranou jejího zájmu. Pro měření vibrací jsou nasazována pasivní piezoelektrická čidla řady SV určená pro teploty nad 250°C. Čidla SV jsou vlastním výrobkem AURA a.s. a podrobná znalost vlastností a vnitřní konstrukce umožňuje jejich využití i pro vyšší frekvenční oblast, kterou vyžaduje metoda sledování opotřebení ložisek. Možnost použití jediného snímače s odděleným elektronickým zpracováním pro obě veličiny je na trhu naprosto ojedinělá a snižuje obtíže s počty čidel umisťovaných na ventilátory v tunelu.

 

Požadavky na vybavení ventilátorů v tunelech kontrolními prvky se objevují jak ve směrnicích národních úřadů pro bezpečnost silniční dopravy (švýcarská ASTRA, německý RABT) tak i v konkrétních požadavcích vycházejících z projektů. Obvykle je požadována : 
• Kontrola vibrací ventilátoru
• Kontrola stavu opotřebení ložiska
• Kontrola nebo omezení možnosti nestacionárního proudění
• Kontrola otáček a směru otáčení oběžného kola
• Teplotní kontrola motoru a ložiska 
Identifikace nestacionárního proudění je specialitou výzkumu AURA a.s. Od 90. let je nasazováno unikátní patentované řešení ILS se speciálním tlakovým čidlem v oblasti oběžného kola a zpracováním signálu DSP procesorem. Metoda zajišťuje identifikaci primární příčiny jevu tj. tlakových pulsací v oblasti oběžného kola a vylučuje nepřesnosti dosud používaných metod sledování sekundárních projevů nestacionárního proudění. Pro tunely je k dispozici verze s čidlem pro teploty nad 250°C

 

Sledování otáček a směru oběžného kola ve vysokých teplotách umožňuje pasivní induktivní čidlo ISN nebo, pro hliníkové lopatky nově vyvinutý systém, využívající změny tlaku při pohybu oběžného kola tzv. lopatkové frekvence.

 

Modulární systém MMPS umožňuje volbou odpovídající vstupní jednotky připojení všech popsaných speciálních a také dalších běžných průmyslových čidel. Moduly MMPS umožňují vytvářet komunikační uzly odpovídající seskupení ventilátorů (podélné větrání, strojovny). Zároveň umožňují připojit i další pomocná čidla, např. diferenční tlaky, pokud to místní situace vyžaduje, a předávat informace souhrnnou datovou komunikací. Šetří se tak rozsah kabeláže a prvků centrálního řídicího systému. 

Telematika tunelu
Tunel je vybaven řadou elektronických prostředků související s řízením provozu, požární bezpečností, větráním a dalšími částmi. Telematické (telekomunikace+ informatika) systémy tvoří vedle prostředků pro přenos obrazu a informací také jednotný komunikační přístup k měřeným údajům Pro operátora je důležité mít všechny informace společně k dispozici a s jejich pomocí vybrat a realizovat správnou strategii postupu při požárech a provozních haváriích. Pro dílčí systémy měření a sběru dat v tunelu je proto nutná schopnost pružného přizpůsobení požadovaným komunikačním vlastnostem. 
Systémy AURA a.s. mají vlastní elektronické jednotky s úplným zpracováním signálu a možností datové komunikace . Lze je dodávat jako samostatné funkční prvky nebo jako sestavy modulů požadovaných vlastností. Modulární systém MMPS zajišťuje nejen převod elektrických signálů ze všech typů čidel, ale také jejich zpracování a převod do výstupní podoby analogové nebo datové komunikace. Použití modulů MMPS pro datovou komunikaci je výhodné především pro velký rozsah adresovatelných jednotek (až 250) a jednoduché sběrnicové propojování využívající standardní průmyslové protokoly ModBus nebo CanOpen.
 
DSCF7110.JPG 

 

DSCF7115.JPG 

 

 
 
© 2023, AURA a.s.
Telefon: 382 524 224
E-mail: