CZ   EN   PL   RU
Průmyslové řídicí a diagnostické systémy
Home O nás Aktuality Produkce Aplikace Reference Ke stažení Dotace Kontakty

Kontrola vibrolisu při výrobě betonových dílců

betonové prvky Prefabrikované betonové dílce mají široké uplatnění jak v oblasti dopravních staveb, tak i v domácích terasách a zahradách. Pro výslednou kvalitu výrobků je klíčovým proces zhutňování betonu pomocí vibrací a tlaku ve vibrolisech. Měření a kontrola zhutňovacího procesu byla předmětem vývoje AURA a.s. Pro potřeby výrobce betonových prvků firmy BEST a.s. jsme prováděli dlouhodobá měření hutnícího procesu a postupně stanovili jak způsob měření, tak i metodiku vyhodnocení výsledků. Hlavním problémem metody sledování je hledání postupu jak identifikovat příznaky nesprávného průběhu zhutňování již během hutnícího procesu. Linku lze díky tomu včas odstavit a provést opravu vibrolisu nebo postupu výroby. Zamezí se tak vzniku vad celých výrobních dávek, které jinak lze identifikovat až po proběhlém několikahodinovém zrání betonu jako pevnostní, tvarové nebo povrchové odchylky.

 

přenosný systém V rámci projektu vznikla nejdříve přenosná souprava BSM-1 určená především pro nastavování vibračních mechanismů a servisní kontrolu vibrolisů po opravách, výměnách dílů nebo při uvádění do chodu. Souprava BSM-1 svým SW vybavením umožňuje současně odhalovat vznikající poruchy a skryté vady v konstrukci vibrolisu a postupné opotřebovávání jeho nosných a tlumicích prvků.

 

přenosný systém Na základě dobré provozní zkušenosti s navrženou metodou byla vyvinuta trvale instalovaná verze systému určená pro obsluhu vibrolisu. Trvale instalovaný systém sleduje průběžně proces zhutňování a indikuje výrazné odchylky hrozící ovlivnit výsledné rozměry nebo pevnost vyráběných dílců. Výrazná SW podpora vyhodnocování měřených dat poskytuje obsluze okamžitou a jednoduchou informaci o odchylkách. Systém zároveň vyhodnocuje vývoj odchylek a umožňuje tak v trendech sledovat i rozvoj opotřebení dílů a postupné zhoršování stavu vibrolisu.

 

Systémy sledování vibrolisů vytváří datové soubory předávané k centrálnímu zpracování pro účely řízení a kontroly výroby (ERP, MES). Provozovatel má k dispozici okamžitá i statistická data odpovídající kvalitě výroby, produktivitě, zjištěným poruchám i výpadkům výroby všech vibrolisů.

 

Systémy kontroly zhutňování jsou v rutinním provozu již několik let a na základě dobré provozní zkušenosti a ekonomických úspor výroby jsou nadále rozšiřovány.

 
 
© 2023, AURA a.s.
Telefon: 382 524 224
E-mail: