CZ   EN   PL   RU
Průmyslové řídicí a diagnostické systémy
Home O nás Aktuality Produkce Aplikace Reference Ke stažení Dotace Kontakty

Dvoukanálový převodník vibrací C8-USB

Dvoukanálový převodník vibrací C8.5-USB slouží ke zpracování signálů ze dvou pasivních (piezokeramických) nebo aktivních (ICP) akcelerometrů. Výstupem je sériový datový kanál standardu USB. Data na USB výstupu obsahují vzorky ve dvou nezávislých kanálech, které jsou úměrné okamžité hodnotě měřené veličiny. Na připojeném počítači je převodník rozpoznán jako externí zvukové zařízení, což umožňuje ukládat i zobrazovat časový záznam signálů z obou kanálů, a následně je možné tyto záznamy libovolně analyzovat.

Ve spojení s PC a programem SigView umožňuje:
• 2-kanálový záznam a vyhodnocení vibrací
• vyhodnocování jednorázových jevů vibrací (rázy, změny polohy mechanických dílů, atp.)
• měření periodických vibrací s vyhodnocením časového záznamu vibrací včetně speciálních parametrů (SMAX atp.)
• vyhodnocení frekvenčního spektra vibrací (FFT analýza, spektrogram)
• s kalibračním akcelerometrem možnost použití v kalibračních řetězcích
• možnost použití v laboratoři i v průmyslových podmínkách
• s přenosným PC provádět trvalá měření i mobilní měření v terénu (např. v dopravních prostředcích, pochůzková měření atp.)
 
 
© 2023, AURA a.s.
Telefon: 382 524 224
E-mail: