CZ   EN   PL   RU
Průmyslové řídicí a diagnostické systémy
Home O nás Aktuality Produkce Aplikace Reference Ke stažení Dotace Kontakty

MMPS - Modulový monitor provozu strojů

MMPS je modulový systém pro sledování komplexního stavu strojů a průmyslových zařízení. Umožňuje sledovat a vyhodnocovat téměř neomezené množství fyzikálních veličin a na základě toho určit bezdemontážním způsobem stav stroje, případně tento stav predikovat. MMPS má důsledně modulovou koncepci což umožňuje sestavit monitor přesně na základě potřeb uživatele diagnostikovaného stroje.

MMPS je modulový, diagnostický, měřící a řídící systém, který umožňuje:
- měřit všechny běžné fyzikální veličiny důležité pro určení stavu stroje včetně analýzy rychlých dějů
  (vibrační analýza FFT atp.)
- vytvářet distribuované měřící systémy (ústředny) a sítě
- vyhodnocovat stav strojů a předávat tyto informace po komunikačních sběrnicích a sítích (i INTERNET a GSM)
- automaticky vypínat sledovaná zařízení v havarijním stavu
- zabránit neočekávaným poruchám a haváriím stroje trvalým sledováním stavu stroje
- archivovat provozní a poruchové hodnoty 

Koncepce systému MMPS
MMPS se skládá z jedné nebo více sestav MMPS, které jsou vzájemně propojené komunikační sběrnicí a napájecími vodiči malého napětí. U základní sestavy je umístěn napájecí zdroj, který obvykle napájí celý systém MMPS z trvalého zdroje energie (síť 230V/50Hz, 24V DC). Podle prostorové odlehlosti jednotlivých sestav mohou být použity i moduly pro oddělení a posílení komunikační sběrnice.

Sestava MMPS
Sestava MMPS se skládá z modulů MMPS. Všechny moduly v sestavě jsou propojeny komunikační sběrnicí standardu CAN, která je zakončena modulem sběrnice. V jedné sestavě může být až 16 modulů MMPS, maximální počet modulů v systému MMPS je 255. Pro počet sestav v systému musí být splněny obě předchozí podmínky (teoreticky 1-255 sestav).

MMPS_WEB1.jpg


 

 
 
© 2023, AURA a.s.
Telefon: 382 524 224
E-mail: