CZ   EN   PL   RU
Průmyslové řídicí a diagnostické systémy
Home O nás Aktuality Produkce Aplikace Reference Ke stažení Dotace Kontakty

Kompaktní zařízení pro vibrační diagnostiku řady JPK 2

AURA a.s. vyvíjí a dodává komplexní zařízení pro diagnostiku strojů, tzv. „condition monitoring" systémy. Jedná se o modulární systémy, které umožňují sledování a vyhodnocování všech veličin důležitých pro posouzení stavu stroje (např. vibrace, opotřebení ložisek, mazání, chlazení, teploty ložisek, apod.). Systémy mohou navazovat na archivaci dat, analýzy signálů a sledování provozu a údržby.

Naši zákazníci často požadují pro menší stroje jednoduché systémy, schopné monitorovat provoz a včas upozornit na významné odchylky od běžného provozního stavu. Obvykle totiž stačí sledovat vibrace v oblasti rotujících částí, rozšířené případně o měření teplot. V tomto případě doporučujeme použít přístroje typové řady JPK 2.

K důležitým vlastnostem JPK 2 patří nenáročná instalace a kompaktnost zařízení, nevyžadující žádné další skříňky, napájecí zdroje, kabely ani pomocné svorky. Soupravu tvoří jen skříňka s kompletní elektronikou a snímač vibrací v průmyslovém provedení. Stačí připojit snímač a napájecí napětí 230V nebo 24 V a JPK je připraveno k použití.

Převodníky řady JPK 2 umožňují uživatelsky nastavovat běžně sledované veličiny (rychlost, zrychlení, výchylka) a tím plnit požadavky příslušných norem. Výrobní nastavení parametrů nemusí být definitivní, lze je uživatelsky změnit i po instalaci převodníku. Pro uživatele je přínosem široké spektrum funkcí. JPK je převodník pro vzdálené zobrazení nebo měření, zároveň umožňuje místní kontrolu hodnoty na displeji, pro signalizaci nebo vypnutí pohonu při havárii má k dispozici reléové kontakty a pro vyšší systémy průmyslovou komunikaci RS 485. K nezbytným parametrům patří vysoká mechanická odolnost skříňky a rozmezí provozních teplot vhodné pro použití v nejtěžších průmyslových podmínkách.

Typovou řadu JPK 2 představují tři zástupci se shodnými základními charakteristikami a některými rozšířenými vlastnostmi:

JPK 2.2 - základní provedení s pasivním akcelerometrem. Je určeno pro měření vibrací za vysokých teplot (do 260°C) např. u kouřových ventilátorů nebo spalovacích turbín. Výběr snímače s vyšší citlivostí umožňuje měření na zařízeních s extrémně nízkými otáčkami, jako jsou ventilátory chladicích věží, čerpadla nebo vibrace přenášené ze strojů do konstrukcí či potrubí. Vlastnosti pasivního akcelerometru umožňují plné využití dynamiky měření bez obvyklých problémů s vysokými kmitočty generovanými např. z opotřebených ložisek nebo zubů převodovky.

JPK 2.2 ICP - určen pro snímače s proudovým napájením (ICP/IEPE). Díky elektronice, umístěné přímo v hlavičce snímače, se snižují nároky na použití speciálního nízkošumového kabelu, typického pro pasivní snímače. Délky kabelů mohou dosahovat až 100 metrů. Použití ICP snímače vyhoví většině běžných instalací točivých strojů pro teploty do 100°C s obvyklým měřicím rozsahem a otáčkami.

JPK 2.2 T - je provedení obou variant JPK 2 doplněné o vstupy pro dvě teploty ze snímačů Pt 100. Jedná se o obvyklé vybavení především ložisek motorů nebo strojů pro signalizaci zvýšení nebo vypínání pohonu při překročení havarijní úrovně teplot. Rozšiřuje základní měření vibrací o jednoduchou kontrolu provozního stavu a mazání ložiska. Reléový výstup je společný pro všechny sledované veličiny, proudový výstup poskytuje okamžitou hodnotu vibrací. Typickou oblastí použití jsou ventilátory s přímým osazením oběžného kola na hřídeli motoru nebo podobné pohony bez spojky.

Typová řada JPK 2 je snadný nástroj pro rychlou aplikaci vibrační diagnostiky bez nároků na doplňující dodávky dalších komponent a přítomnost specialisty při uvádění do chodu. Vlastnosti řady JPK 2 jsou dlouhodobě úspěšně ověřovány v těžkých provozech elektráren, cementáren, metra nebo silničních tunelů.

 
Katalogový list JPK 2.2
Katalogový list JPK 2.2T
Katalogový list JPK 2.2_ICP

 

 
 
© 2023, AURA a.s.
Telefon: 382 524 224
E-mail: