CZ   EN   PL   RU
Průmyslové řídicí a diagnostické systémy
Home O nás Aktuality Produkce Aplikace Reference Ke stažení Dotace Kontakty

Monitor vibrací leteckých motorů MLM1.2

Jednotka monitorování leteckých motorů MLM 1.2 je určena pro kontinuální sledování vibrací a abnormálních stavů leteckých motorů při pozemních zkouškách i za letu. MLM je určen pro všechny druhy leteckých motorů a letadel - vyhovuje i kategorii F3 stíhací letouny.

Monitor vibrací se skládá z piezoelektrického snímače vibrací SV 156A, spojovacího nízkošumového kabelu a vyhodnocovací jednotky C7. Jednotka měří a vyhodnocuje mohutnost chvění motoru, která je definována jako efektivní hodnota rychlosti vibrací v pásmu 60 až 360 Hz. Výstupem monitoru vibrací je stejnosměrné napětí úměrné mohutnosti chvění, střídavé napětí úměrné rychlosti vibrací ve specifikovaném frekvenčním rozsahu a výstupní logický signál aktivovaný, když vibrace překročí havarijní hodnotu.

Druhou sledovanou veličinou je velikost akustické emise z motoru, která se snímá v ultrazvukových frekvencích a slouží k zjišťování abnormálních stavů motoru, jako jsou poškození valivých ložisek motoru, kontakt rotujících částí motoru s pláštěm nebo pevnými předměty.

Zařízení MLM bylo ověřeno Výzkumným a zkušebním leteckým ústavem (VZLÚ) Praha a v souladu s kategorizací normy RTCA / DO -160C bylo schváleno pro použití v letectví.
 
MLM 1.2 bylo schváleno OVL MO pro použití ve vojenském letectví a ve verzích MLM1.2a a MLM 1.2AZ je nasazováno na
letouny L-39, L-59 v souladu se zástavbovým bulletinem AERO Vodochody.
 
Od zařízení MLM 1.2 jsou odvozeny i další aplikace pro speciální účely jako např. sledování vibrací obráběcích strojů C7A.
V odvozených aplikacích se využívá konstrukčních vlastností a vysoké spolehlivosti původního řešení MLM.

Technické údaje:

Napájecí napětí: 28 V
Frekvenční rozsah: 60 až 360 Hz, 30 kHz
Převodní konstanta 1 V/Ips (inch per second): =25,4 mm/s
Výstupní napětí: 8 V ss, 6 V st
Rozsah prac. teplot:
    snímač: -55 až +240 °C
    elektronika: -55 až +85 °C
Kategorie zařízení dle RTCA / DO -160C, 1989: F3-BBWXXXDXXZAAZBYBKXXOcenění "Zlatý Amper":

Katalogový list

 
 
© 2023, AURA a.s.
Telefon: 382 524 224
E-mail: