CZ   EN   PL   RU
Průmyslové řídicí a diagnostické systémy
Home O nás Aktuality Produkce Aplikace Reference Ke stažení Dotace Kontakty

Vibrační diagnostika (vibrodiagnostika)

Vibrační diagnostika / vibrodiagnostika (měření vibrací) patří k metodám bezdemontážní nedestruktivní diagnostiky rotačních strojů a zařízení. Dobrá znalost technického stavu stroje je nutná v případě rozhodování o tom, jak dlouho můžeme ještě zařízení provozovat, popřípadě pro rozhodnutí o odstávce a opravě. Analýza vibrací odhalí takové stavy jako je např. nevývaha, nesouosost, poškození ložisek nebo převodovky, atd.

V rámci vibrační diagnostiky nabízíme následující služby:

- periodická měření výrobních strojů a zařízení, monitoring stavu ložisek, detekci dynamických stavů jako nevývaha,
  nesouosost, apod.
- vibrační analýza, měření vibrací strojů (motory, čerpadla, ventilátory, kompresory, vývěvy, atd.)
- jednorázová, neperiodická měření vibrací na základě požadavku zákazníka (posouzení okamžitého stavu stroje, řešení
  případných problémů)
- on-line kontinuální měření, tj. nepřetržité sledování stavu strojního zařízení  
- implementaci vibrační diagnostiky do systému údržby
- proškolení, technická pomoc, konzultace, atd. 
 


 


 

 

 
 
© 2023, AURA a.s.
Telefon: 382 524 224
E-mail: