CZ   EN   PL   RU
Průmyslové řídicí a diagnostické systémy
Home O nás Aktuality Produkce Aplikace Reference Ke stažení Dotace Kontakty

Provozní monitory

Monitory provozu strojů (MMPS) - stavebnice modulů pro sledování všech diagnostických veličin důležitých pro kontrolu chodu stroje - vibrace, teploty, mazání, stav elektromotoru, atd. 

MSP Skříň převodníků diagnostiky určená k standardizaci signálu a připojení na měřicí ústředny, počítač sběru dat, apod. 

JPK 2.2 Převodník kmitání průmyslový - připojené čidlo vibrací převádí na standardní průmyslovou úroveň proud 0-20mA, napětí 0-10V s galvanickým oddělením. 

JPVL-51 Převodník vibrací a stavu ložisek - slouží k diagnostice vibrací a stavu valivých ložisek za provozu stroje. 

JPVL-52 Převodník vibrací a stavu ložisek - slouží k diagnostice vibrací a stavu valivých ložisek za provozu stroje (s pasívním snímačem – piezokeramickým akcelerometrem).

120 Ex Monitor vibrací do prostředí s nebezpečím výbuchu

MLM 1.2 Monitor vibrací leteckých motorů - pro sledování stavu leteckých motorů. 

ASV 3V Měřicí souprava vibrací s ukazovacím přístrojem vhodným pro umístění do panelu rozvaděče.
 
 
© 2023, AURA a.s.
Telefon: 382 524 224
E-mail: