CZ   EN   PL   RU
Průmyslové řídicí a diagnostické systémy
Home O nás Aktuality Produkce Aplikace Reference Ke stažení Dotace Kontakty

Komunikační adaptér

Komunikační adaptér KOA je samostatná jednotka, s veškerým potřebným vybavením pro datovou komunikaci, je nasazována jako prostředník a mezi různými typy průmyslových komunikačních protokolů. KOA je efektivním prostředkem pro řešení častého problému spolupráce a přenosu dat mezi řídicími systémy různých výrobců.

KOA adaptér umožňuje provádět náročné úkoly komunikace s možností předzpracování dat od průmyslových čidel a zařízení, a převod na zvolený typ protokolu . Dále je možné využít KOA adaptér pro přenos technologických a provozních veličin pomocí vzdáleného přístupu přes telefonní linky, Internet nebo GSM modem. Hardware KOA adaptéru je navržen s využitím nejmodernějších prvků mikropočítačové techniky.
Návazným výrobkem je MODEM Router s širší oblastí použití i pro monitorovací systémy a s rozšířenými možnostmi správy a ukládání dat.

 

Příklady protokolů:
Modbus ASCII, RTU
SIEMENS 3964®, 3964, RK 512
RDS, PRM51
FANUC CCM Master / Slave
ASCII protokol - VVN zdroje
ČKD elektrotechnika -VVN zdroje EDYN 88-99, EMADYN-Z-01
ELIN VVN zdroj AM2020
ASCII , BIN protokol - uživatelská zadání


Operátorská pracoviště

Všechny technické prostředky používané k dodávkám AURA a.s. umožňují obsluhovat zařízení v místním režimu - obvykle prostřednictvím alfanumerického displeje s klávesnicí. Dálkové režimy jsou řešeny komunikačními kanály k nadřízeným řídicím systémům obvykle v napěťové úrovni RS 485.

Jinou variantou je komplexní dodávka řídicího systému včetně samostatného operátorského pracoviště realizovaného na bázi průmyslových PC a propojeného v komunikační síti s lokálními automaty.
Operátorská pracoviště jsou standardně vybavována SCADA programovým prostředím CITECT. Pomocí tohoto prostředí je realizován veškerý možný komfort ovládání a monitorování technologie (dálkové ovládání technologie, grafické zobrazení stavů, sledování provozních hodnot a jejich archivace, automatické řízení, generování protokolů o stavu technologie, alarmní systém, propojení do podnikového informačního systému apod.).

Vzdálený přístup a monitorování provozu

Vlastnosti použitých programových nástrojů, znalosti v oblasti průmyslových komunikací a odpovídající technické prostředky jako je KOA nebo univerzálnější MODEM Router - to vše umožňuje vytvářet systémy dálkového přístupu k instalovaným řídicím systémům technologií nebo monitorovacím jednotkám např. vibrací.

Dálkové monitorování a spravování kompletního řídicího systému prostřednictvím Internetu, telefonu nebo GSM sítě dává zákazníkovi možnost sledování provozních stavů zařízení, dodržování požadovaných provozních podmínek a správné činnosti obsluh. Výhodou je i možnost dálkové analýzy vzniklého problému nebo okamžitého zásahu v případě poruchy .
Metoda vzdáleného přístupu otevírá široký prostor k rozšíření služeb po dodávce a zamezení vícenákladů zejména u exportních dodávek. Právě zde často na základě nepřesných a neúplných informací zákazníka dochází k zbytečným a nákladným cestám odborných pracovníků. Důležitá je i znalost o skutečných provozních podmínkách ať už pro včasnou prevenci vad , opravy nebo řešení reklamací.

 

 

Blokové schéma č.1

 

Blokové schéma č.2 

 
 
© 2023, AURA a.s.
Telefon: 382 524 224
E-mail: