CZ   EN   PL   RU
Průmyslové řídicí a diagnostické systémy
Home O nás Aktuality Produkce Aplikace Reference Ke stažení Dotace Kontakty

Průmyslová čidla, speciální čidla, převodníky

ISN 1521 Indikátor rotačního pohybu - kontrola otáčení nebo pravidelného lineárního pohybu pomaloběžných mechanismů - převodovky, pásová doprava, vibrační třídiče apod.

ISN 1522 Synchronizátor otáčení - snímače synchronizačních značek, slouží k synchronizaci pohybu pomaloběžných mechanismů. 

ILS Ex Indikátor labilního stavu ventilátoru - sleduje nestabilní proudění vzduchu uvnitř ventilátoru a signalizuje nebezpečný provozní stav.

IUN 07 Indikátor úhlu natočení rotační části strojního zařízení proti zemské gravitační ose - určen pro otáčivé regulační mechanismy.

UES 600 Ultrazvukové emisní čidlo - sleduje ultrazvukovou emisí a s její pomocí indikuje pohyb materiálu v potrubí a zásobnících, unikání stlačeného vzduchu a plynů z potrubí, kavitaci apod.

IZ 2010 Izolační zesilovač - galvanicky odděluje standardní průmyslové napěťové a proudové signály.
PZ 24-x Napájecí zdroje průmyslové.

Standardní průmyslová čidla tlaku, polohy, posunu, váhy - čidla jiných výrobců dodávaná a používaná AURA a.s.
 
 
© 2023, AURA a.s.
Telefon: 382 524 224
E-mail: